ACCOUNTANCY enik bied inzicht

Inzicht in hoe uw bedrijf presteert is cruciaal. Want ‘in control’ zijn is belangrijker dan ooit nu businessmodellen snel achterhaald raken en het economisch tij onvoorspelbaar blijft. In nauwe samenwerking met u zorgen we daarom dat uw organisatie goed ingericht is. Dat gaat verder dan alleen de jaarrekening, die wij natuurlijk ook voor u verzorgen. Ons motto is: ‘Beter vooraf organiseren, dan achteraf repareren.’ Alles is zó geregeld dat u tijdig de juiste stuurinformatie ontvangt. We voeren onze werkzaamheden gedurende het hele jaar bij u ter plekke uit. Zo leren we uw bedrijf goed kennen en zijn we in staat vanuit onze expertise een kritisch klankbord voor u te vormen. Daarbij stellen we soms prikkelende vragen en gaan we confronterende kwesties niet uit de weg.

FISCAAL enik bied duidelijkheid

Als ondernemer zoekt u een adviseur die ingewikkelde wetgeving rondom belastingen kan vertalen naar de dagelijkse werkelijkheid. Iemand die uw aangiften efficiënt verzorgt, met een scherp oog voor de fiscale mogelijkheden. Met in alle gevallen een heldere kosten- en batenafweging. Een adviseur die met zijn brede fiscale kennis de problematiek duidelijk inzichtelijk maakt – en voor u oplost. Edwin heeft in 2015 de opleiding Register Belastingadviseur afgerond en is aangesloten bij RB. Voor gespecialiseerde kennis beschikken we over een netwerk van belastingspecialisten op elk vakgebied.

Salarisadministratie

Ook voor het verzorgen van uw complete loonadministratie hebben wij een passende oplossing.