ACCOUNTANCY enik bied inzicht

Inzicht in hoe uw bedrijf presteert is cruciaal. Want ‘in control’ zijn is belangrijker dan ooit nu businessmodellen snel achterhaald raken en het economisch tij onvoorspelbaar blijft. In nauwe samenwerking met u zorgen we daarom dat uw organisatie goed ingericht is. Dat gaat verder dan alleen de jaarrekening, die wij natuurlijk ook voor u verzorgen. Ons motto is: ‘Beter vooraf organiseren, dan achteraf repareren.’ Alles is zó geregeld dat u tijdig de juiste stuurinformatie ontvangt. We voeren onze werkzaamheden gedurende het hele jaar bij u ter plekke uit. Zo leren we uw bedrijf goed kennen en zijn we in staat vanuit onze expertise een kritisch klankbord voor u te vormen. Daarbij stellen we soms prikkelende vragen en gaan we confronterende kwesties niet uit de weg.

AUDIT enik bied zekerheid

Door onze ruime ervaring met wettelijke controles kunnen we de problematiek bij uw bedrijf snel doorgronden. Daarbij hechten we aan een regelmatig contact, zodat we uw onderneming goed leren kennen. Zo kunnen we ook adviseren over de inrichting van de bedrijfsprocessen en de ontwikkeling van stuurinformatie. Wij doen dit werk vooral voor middelgrote ondernemingen, zowel nationaal als internationaal. De Autoriteit Financiële Markten heeft ons de vergunning verleend voor het uitvoeren van deze controles.

FISCAAL enik bied duidelijkheid

Als ondernemer zoekt u een adviseur die ingewikkelde wetgeving rondom belastingen kan vertalen naar de dagelijkse werkelijkheid. Iemand die uw aangiften efficiënt verzorgt, met een scherp oog voor de fiscale mogelijkheden. Met in alle gevallen een heldere kosten- en batenafweging. Een adviseur die met zijn brede fiscale kennis de problematiek duidelijk inzichtelijk maakt – en voor u oplost. Edwin en Michel hebben beide in 2015 de opleiding Register Belastingadviseur afgerond en zijn aangesloten bij RB. Voor gespecialiseerde kennis beschikken we over een netwerk van belastingspecialisten op elk vakgebied.

ISAE 3402 enik bied helderheid

Hoe maakt u het opdrachtgevers duidelijk dat uw processen voldoen aan de relevante eisen? Met onze gedegen kennis rond interne beheersing kunnen wij zowel uw opdrachtgevers als uw eigen organisatie daarover zekerheid verschaffen. Dat doen we als onafhankelijke accountant met een zogenaamd ‘Third Party Assurance’-rapport. Daarmee maakt u de kwaliteit van bedrijfsprocessen voor opdrachtgevers helder en inzichtelijk. Wij kunnen u bijstaan bij de implementatie en de certificering van uw processen.

Salarisadministratie

Ook voor het verzorgen van uw complete loonadministratie hebben wij een passende oplossing.