Wij staan voor toegewijde en persoonlijke dienstverlening van hoge kwaliteit. Op al onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. U kunt hier de algemene voorwaarden downloaden.

enik is als zakelijk dienstverlener verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Wij verwerken deze persoons-gegevens uitsluitend zodat wij onze dienstverlening kunnen uitvoeren. Wij laten ons voor wat betreft de verwerking van deze gegevens uiteraard leiden door de beginselen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij hechten aan een zorgvuldige verwerking en beveiliging van uw persoonsgegevens. In onze privacyverklaring treft u ons beleid daaromtrent aan.

Wij realiseren ons, dat waar mensen samenwerken, misverstanden kunnen ontstaan of zelfs fouten kunnen worden gemaakt. Mocht dit zich voordoen dan is uiteraard uw relatiebeheerder daarvoor het eerste aanspreekpunt. Indien uw klacht hierdoor niet verholpen is of u wenst uw melding niet aan hem te doen en u bent ontevreden over de contacten met een van onze medewerkers, over onze dienstverlening of een ander aspect van onze organisatie, dan nodigen wij u uit om ons dat te laten weten. Klik hier voor onze klachtenregeling.

Volgens de Verordening Accountantsorganisaties/Nadere Voorschriften Accountantskantoren is het verplicht om een klokkenluidersregeling geldend voor onze organisatie op onze website te plaatsen.
 

Disclaimer

Wij streven ernaar via deze website steeds correcte en actuele informatie te verschaffen. enik bv kan echter geen garantie geven met betrekking tot de juistheid en volledigheid van de informatie op deze website. Er bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Bovendien dient toepasbaarheid van informatie altijd beoordeeld te worden op basis van feitelijke omstandigheden. Derhalve dient er niet gehandeld te worden op basis van deze informatie zonder voorafgaand deskundig advies. enik bv is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van onze website en/of de inhoud daarvan.
Bepaalde verwijzingen in deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover wij geen controle hebben. Wij dragen dus niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie uit die bronnen.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan enik bv of haar toeleveranciers. Geen deel van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van enik bv.